WAI

Aktualności

 

 

 

Data dodania: 1.09.2017

 

Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie indywidualne
w ramach projektu "Młodzi- aktywni na podkarpackim rynku pracy"

 

Informujemy, że Uczestnicy/Uczestniczki Projektu: „Młodzi – aktywni na podkarpackim rynku pracy” z II naboru, którzy ukończyli szkolenie indywidualne w sierpniu, mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na to szkolenie indywidualne.

Termin składania wniosków od 1.09.2017r. do 07.09.2017r. (pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze Projektu).

Kryterium przydzielania wsparcia: w pierwszej kolejności uwzględniane będą wnioski o refundację dla osób, których miejsce odbywania szkolenia indywidualnego jest najbardziej oddalone od miejsca zamieszkania.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu oraz
z niezbędnymi dokumentami, które należy złożyć w Biurze Projektu.

Jednocześnie informujemy, iż tylko połowa Uczestników/Uczestniczek Projektu będzie mogła uzyskać zwrot kosztów dojazdu na szkolenie indywidualne.

 

Dokumenty do pobrania:

Data dodania: 28.08.2017


Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo
zawodowe w ramach projektu
"Młodzi- aktywni na podkarpackim rynku pracy"

 

Informujemy, że Uczestnicy/Uczestniczki Projektu: „Młodzi – aktywni na podkarpackim rynku pracy” z IV naboru mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe - Opracowanie/Aktualizacja IPD.
Osoby z IV naboru, które ukończyły bądź ukończą w sierpniu doradztwo zawodowe - Poradnictwo zawodowe, mogą również wnioskować o zwrot kosztów dojazdu na tę formę wsparcia.
W takim przypadku należy wypełnić dwa osobne wnioski i po słowach 1. Doradztwo zawodowe: w pierwszym należy wpisać - Opracowanie/Aktualizacja IPD, a w drugim - Poradnictwo zawodowe.

Termin składania wniosków od 28.08.2017r. do 07.09.2017r. (pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze Projektu).

Kryterium przydzielania wsparcia: w pierwszej kolejności uwzględniane będą wnioski o refundację dla osób, których miejsce odbywania doradztwa zawodowego jest najbardziej oddalone od miejsca zamieszkania.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu oraz
z niezbędnymi dokumentami, które należy złożyć w Biurze Projektu.

Jednocześnie informujemy, iż tylko połowa Uczestników/Uczestniczek Projektu będzie mogła uzyskać zwrot kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Dokumenty do pobrania:

Data dodania: 16.08.2017

 

Zawiadomienie o Warsztatach dla osób
z I, II, III i IV naboru do projektu
"Młodzi - aktywni na podkarpackim rynku pracy"Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, że IV edycja Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, w ramach projektu „Młodzi - aktywni na podkarpackim rynku pracy” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, zostanie zrealizowana dla osób z I, II, III i IV naboru. Osoby, które wezmą udział w tej edycji Warsztatów zostały o tym poinformowane telefonicznie. Pozostałe osoby wezmą udział w V edycji Warsztatów, która będzie się odbywać we wrześniu.

IV edycja Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy odbędzie się w następujących terminach:

•     19.08.2017 r. (sobota) w godzinach 08:00 – 14:00
•     26.08.2017 r. (sobota) w godzinach 08:00 – 14:00
•     2.09.2017 r. (sobota) w godzinach 08:00 – 14:00
•     9.09.2017 r. (sobota) w godzinach 08:00 – 14:00

Miejsce realizacji Warsztatów:
siedziba Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 17, I piętro, sala konferencyjna
.

 

Data dodania: 4.08.2017

 

Listy rankingowe IV edycji naboru do projektu
"Młodzi - aktywni na podkarpackim rynku pracy"

 
 

Szanowni Państwo,

 

Na podstawie List rankingowych sporządzonych po pierwszym etapie oceny merytorycznej i wyników rozmowy
z doradcą zawodowym Komisja rekrutacyjna dokonała ostatecznego wyboru IV grupy Uczestników/Uczestniczek Projektu tworząc Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę rezerwową odrębnie dla kobiet
i dla mężczyzn.

 

Poniżej umieszczono Listy rankingowe IV grupy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i Listy rezerwowe odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn (w naborze IV brak listy rezerwowej dla mężczyzn).

 

LISTA RANKINGOWA – IV NABÓR – MĘŻCZYŹNI

 

Do Projektu „Młodzi - aktywni na podkarpackim rynku pracy”

 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

  

Lp.

Nr Formularza

Liczba punktów

1.

N407/MANPRP/2017

46

2.

N410/MANPRP/2017

46

3.

N411/MANPRP/2017

46

4.

N409/MANPRP/2017

43

5.

N419/MANPRP/2017

32

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LISTA RANKINGOWA – IV NABÓR – KOBIETY

 

Do Projektu „Młodzi - aktywni na podkarpackim rynku pracy”

 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

  

Lp.

Nr Formularza

Liczba punktów

1.

N414/MANPRP/2017

44

2.

N422/MANPRP/2017

42

3.

N405/MANPRP/2017

41

4.

N408/MANPRP/2017

41

5.

N403/MANPRP/2017

37

6.

N404/MANPRP/2017

37

7.

N406/MANPRP/2017

36

8.

N421/MANPRP/2017

31

9.

N420/MANPRP/2017

28

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LISTA REZERWOWA – IV NABÓR – KOBIETY

Do Projektu „Młodzi - aktywni na podkarpackim rynku pracy”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Lp.

Nr Formularza

Liczba punktów

1.

N418/MANPRP/2017

27

2.

N415/MANPRP/2017

24

3.

N423/MANPRP/2017

16

4.

N413/MANPRP/2017

15

5.

N402/MANPRP/2017

14

6.

N401/MANPRP/2017

9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data dodania: 24.07.2017

 

Uwaga! Przedłużenie terminu rekrutacji do projektu

„Młodzi - aktywni na podkarpackim rynku pracy”

 

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych  informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu  „Młodzi - aktywni na podkarpackim rynku pracy” - IV nabór - realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Oś I. Osoby młode na rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

do dnia  31 lipca 2017 r. (do godz.15.30)

Data dodania: 17.07.2017

 

Uwaga! Przedłużenie terminu rekrutacji do projektu

„Młodzi - aktywni na podkarpackim rynku pracy”

 

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych  informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu  „Młodzi - aktywni na podkarpackim rynku pracy” - IV nabór - realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Oś I. Osoby młode na rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

do dnia  24 lipca 2017 r. (do godz.15.30)

 Data dodania: 04.07.2017

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 BIESZCZADZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SP. Z O.O.

 OGŁASZA

 

IV NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU:
„MŁODZI-AKTYWNI NA PODKARPACKIM RYNKU PRACY”

 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

IV Nabór rozpocznie się 04.07.2017 r. i potrwa do 17.07.2017 r.

Nabór IV jest naborem ostatnim!

 

Dla kogo:

Wsparcie skierowane jest do 72 osób (w tym 40 kobiet) w wieku 15-29 lat (w tym również osób
z niepełnosprawnościami), które spełniają łącznie następujące warunki:

 •           Zamieszkują  teren województwa podkarpackiego w myśl KC,
 •           Są bierne zawodowo lub bezrobotne (niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy),
 •          Należą do grupy tzw. Młodzieży NEET tj. osób młodych niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolących się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Cel projektu:

Naszym celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 72 osób młodych do 29 roku życia bez pracy (40 kobiet oraz 32 mężczyzn) nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, zamieszkujących województwo podkarpackie, dzięki nabyciu przez nich kwalifikacji zawodowych dopasowanych do potrzeb pracodawców oraz doświadczenia zawodowego.

 

Oferujemy:

 • Spotkanie z doradcą zawodowym, których efektem będzie ustalenie Indywidualnego Planu Działania,
 • Indywidualne pośrednictwo pracy realizowane w sposób ciągły przez cały okres uczestnictwa w projekcie,
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Indywidualne poradnictwo pracy,
 • Szkolenia umożliwiające poszerzenie nabytych bądź też zdobycie nowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami,
 • Staż zawodowy trwający 5 miesięcy.

 

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • Pokrycie kosztów szkoleń zawodowych,
 • Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe i szkolenia dla Uczestników Projektu, którzy będą odbywać szkolenie i doradztwo poza miejscem zamieszkania,
 • Stypendium stażowe w wysokości 1750 zł brutto.

 

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:

 • Zdobycie kompetencji w zakresie efektywnego poruszania się na rynku pracy,
 • Opiekę doradczą świadczoną przez doświadczonych specjalistów,
 • Poszerzenie posiadanych bądź też zdobycie nowych kwalifikacji dzięki uczestnictwu w certyfikowanych szkoleniach,
 • Doświadczenie zawodowe zdobyte dzięki stażom,
 • Większą otwartość, aktywność, pewność siebie.

 

Osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne oraz osoby bez doświadczenia zawodowego otrzymają dodatkowe punkty na etapie rekrutacji, ze względu na ich trudną sytuację na rynku pracy.

 

Dokumenty rekrutacyjne aktualne dla IV naboru dostępne są poniżej oraz w zakładce:
Realizowane projekty: Młodzi – aktywni na podkarpackim rynku pracy: Dla kandydata do projektu: IV nabór - aktualności, dokumenty, informacje

 

Dokumenty do pobrania:

 

Prosimy o złożenie następujących dokumentów: Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu - Formularz zgłoszeniowy, Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu - Oświadczenie Kandydata/-ki na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych, Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu - Oświadczenie Kandydata/-ki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu - Oświadczenie Kandydata/-ki na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu o zobowiązaniu się do poinformowania o podjęciu zatrudnienia i otrzymaniu oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu, Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu - Oświadczenie zbiorcze, Aneks nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa oraz kserokopię świadectwa ukończenia szkoły potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

Informujemy, że w IV naborze do projektu: "Młodzi - aktywni na podkarpackim rynku pracy" zmianie uległy w stosunku do I naboru następujące dokumenty (powyżej umieszczono dokumenty obowiązujące w IV naborze):

 • Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu - Oświadczenie Kandydata/-ki na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych
 • Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu - Oświadczenie zbiorcze

Dokumenty w ramach IV naboru należy złożyć:

- osobiście w Biurze Projektu w dniach od 04.07.2017 r. do dnia 17.07.2017 r. w godzinach 7:30-15:30

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres:
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne.

Liczy się data wpływu dokumentów do Biura Projektu.

 

SZCZEGÓLNIE DO PROJEKTU ZAPRASZAMY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

UDZIAŁ  W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Biuro projektu:

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

ul. Rynek 17

38-700 Ustrzyki Dolne

Data dodania: 29.06.2017

 

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation 2017/1

 

Do końca czerwca można składać wnioski w Konkursie Grantowym Kulczyk Foundation 2017/1. Chodzi o projekty infrastrukturalne. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Więcej informacji na stronie http://www.kulczykfoundation.org.pl/ w zakładce granty.

Dodano 2017-06-29

 

 

Wstępna lista biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego

złożonych w ramach V naboru projektu „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę ”

 

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych poniżej przedstawia "Wstępną listę biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego" w podziale na kobiety i mężczyzn złożonych w ramach V naboru projektu  „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę” realizowanego w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Jednocześnie informujemy, iż od otrzymanej oceny przysługuje odwołanie w terminie 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia „Wstępnej listy biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia na stronie internetowej Beneficjenta”.

Planowany termin rozpoczęcia działalności dla V naboru to 06.07.2017 r.

 

Wstępna lista BP nabór V - kobiety

Wstępna lista BP nabór V - mężczyźni

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Dodano 2017-06-27

 

 

Wyniki oceny formalnej biznesplanów V grupy

złożonych w ramach projektu „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę ”

 

 

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych informuje o wyniku oceny formalnej biznesplanów V grupy Uczestników/Uczestniczek Projektu, złożonych w ramach projektu  „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę” realizowanego w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Lp.

Nr Wniosku o przyznanie wsparcia

Ocena formalna - wynik

1.

Wns/01/RPOWP/7.3/WF/V/2017

Pozytywna

2.

Wns/02/RPOWP/7.3/WF/V/2017

Pozytywna

3.

Wns/03/RPOWP/7.3/WF/V/2017

Pozytywna

4.

Wns/04/RPOWP/7.3/WF/V/2017

Pozytywna

5.

Wns/05/RPOWP/7.3/WF/V/2017

Pozytywna

6.

Wns/06/RPOWP/7.3/WF/V/2017

Pozytywna

7.

Wns/07/RPOWP/7.3/WF/V/2017

Pozytywna

8.

Wns/08/RPOWP/7.3/WF/V/2017

Pozytywna

9.

Wns/09/RPOWP/7.3/WF/V/2017

Pozytywna

10.

Wns/10/RPOWP/7.3/WF/V/2017

Pozytywna

11.

Wns/11/RPOWP/7.3/WF/V/2017

Pozytywna

12.

Wns/12/RPOWP/7.3/WF/V/2017

Pozytywna

13.

Wns/13/RPOWP/7.3/WF/V/2017

Pozytywna

14.

Wns/14/RPOWP/7.3/WF/V/2017

Pozytywna

15.

Wns/15/RPOWP/7.3/WF/V/2017

Pozytywna

16.

Wns/16/RPOWP/7.3/WF/V/2017

Pozytywna

 Wnioski ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej zostały przekazane do Komisji Oceny Wniosków w celu przeprowadzenia oceny merytorycznej.

Data dodania: 27.06.2017


Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo
zawodowe

 

Informujemy, że Uczestnicy/Uczestniczki Projektu: „Młodzi – aktywni na podkarpackim rynku pracy” z III naboru mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe - Opracowanie/Aktualizacja IPD. Osoby, które ukończyły bądź ukończą w czerwcu doradztwo zawodowe - Poradnictwo zawodowe,  mogą również wnioskować o zwrot kosztów dojazdu na tę formę wsparcia. W takim przypadku należy wypełnić dwa osobne wnioski i po słowach 1. Doradztwo zawodowe: w pierwszym należy wpisać - Opracowanie/Aktualizacja IPD, a w drugim - Poradnictwo zawodowe.

Termin składania wniosków od 28.06.2017r. do 07.07.2017r. (pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze Projektu).

Kryterium przydzielania wsparcia: w pierwszej kolejności uwzględniane będą wnioski o refundację dla osób, których miejsce odbywania doradztwa zawodowego jest najbardziej oddalone od miejsca zamieszkania.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu oraz
z niezbędnymi dokumentami, które należy złożyć w Biurze Projektu.

Jednocześnie informujemy, iż tylko połowa Uczestników/Uczestniczek Projektu będzie mogła uzyskać zwrot kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Dokumenty do pobrania:

Data dodania: 20.06.2017

 

Pokazowa zagroda żubrów w Mucznem

 

Około 400 000 osób odwiedziło pokazową zagrodę żubrów w Mucznem w ciągu 5 lat od jej powstania. Zagroda, w której można podziwiać żubry, jest jedną z atrakcji kompleksu „Centrum Promocji Leśnictwa” w Mucznem. Inne to Muzeum Przyrodnicze czy Plenerowe Muzeum Wypału Węgla Drzewnego, a także przyrodniczo-edukacyjne ścieżki spacerowe. Warto także odwiedzić urokliwy, drewniany kościółek, który niedawno wybudowano w tej miejscowości.

Źródło: Polskie Radio Rzeszów.

Data dodania: 19.06.2017

 

www.mojestypendium.pl
Polecamy!

 

Wszystkich uczniów i studentów zainteresowanych poszukiwaniem źródeł finansowania swojego rozwoju naukowego zachęcamy do zapoznania się z powyższym serwisem internetowym, który powstał w ramach programu Fundacja Dobra Sieć i którego partnerem jest Polsko Amerykańska Fundacja Wolności. Serwis zawiera bazę stypendiów i konkursów. Oprócz  uczniów i studentów, jest on skierowany także do doktorantów, naukowców, sportowców i artystów, którzy chcieliby skorzystać z różnych form wsparcia swojej działalności. Ponadto można w nim także znaleźć oferty staży oraz wiele informacji merytorycznych na temat stypendiów.

Data dodania: 19.06.2017

 

Zajęcia sportowe dla Uczniów z elementami
gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej
Dodatkowy nabór wniosków

 

Minister Sportu i Rekreacji ogłosił dodatkowy nabór wniosków w konkursie na organizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej finansowanym ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Wnioski o dofinansowanie można składać do 28 czerwca 2017 roku.
Do rozdysponowania pozostało 500 tys. złotych.

Więcej informacji na stronie bip.msit.gov.pl.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com